Doorgaans verliest een populaire auto 25% van zijn waarde in het eerste jaar en daarna nog eens 18% van de resterende waarde in het tweede jaar. De afschrijving neemt vervolgens af met 15% in het derde jaar, 12% in het vierde jaar en uiteindelijk 10% per jaar.